Blogg PolicyDet material du själv tillhandahåller förblir alltså ditt. På Blogg följer den svenska personuppgiftslagen (PUL). Vi måste enligt denna lag be dig samtycka till att vi behandlar och sparar uppgifter om dig i vår databas. När du själv tillhandahåller material bekräftar du detta samtycke. Alla personuppgifter som ges till oss och som vi får del av när du genomför ett köp kommer att behandlas av egenskap av personuppgiftsansvarig. Informationen kommer att användas i syfte att vi vid köp/sälj tillfälle skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt i den framtida kommunikation mellan oss och dig som kund samt administrera kampanjer, bedriva produktutveckling, upprätta statistik och genomföra marknadsföring. Vid behov kan uppgifterna kompletteras med uppgifter från offentliga register. Vissa uppgifter behöver lämnas vidare till samarbetspartners, exempelvis fraktföretag samt postmyndighet. Uppgifter som inte längre behövs raderas. Alla uppgifter om våra konsumenter behandlas konfidentiellt.

Inga kommentarer: